Av. Bağdagül TİMOÇİN

bagdagul.timocin@baruhhukuk.com

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bir senelik staj döneminden sonra serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı.

İş Hukuk Profesörü Halid Kemal Elbir ile birlikte uzun yıllar çalıştı ve iş hukuku dalında önemli deneyimler kazandı.

Aynı dönemlerde, part time olarak Pamukbank A.Ş de çalıştı. Tapu hukuku, ipotek hukuku ve rehin hukuku konularında uzman oldu.

Halen serbest çalışmakta ve ticaret hukuku, şirket kuruluşları ,sermaye artırımı ve ticaret şirketlerinde nev’i değiştirme çalışmaları yapmaya devam etmekte olup, ağırlıklı çalışma konuları arasında aile hukukundan doğan ihtilafların giderilmesi, kat mülkiyeti, tapu tescil ve iptal davaları,  ticari  ve şahsi alacakların tahsili, iş hukuku problemlerinin giderilmesi, Bulgaristan vatandaşlığı alma işlemleri, nüfus düzeltme davası ve takibi,  her türlü hukuk davalarının çözümü mevcuttur.